Prijavite se na naš E-bilten

Istraživačko-razvojni projekti

M&I Systems, Co. nudi i konsultantske  usluge organizacijama, istraživačkim timovima, pojedincima (samostalna istraživanja, doktorske i master teze i bilo koje drugo istraživanje) u planiranju i sprovođenju empirijskih istraživanja.

Tim vrsnih znalaca predmeta, problema i metodologije kvantitativnih, kvalitativnih i mešovitih istraživanja u oblasti menadžmenta, marketinga, biznisa, organizacije i informacionih sistema (Management research; Marketing research; Business research; Organizational research;  Information systems research) će vas uvek savetovati o:

 • Upravljanju istraživačkim projektom
 • Izboru teme, predmeta i problema istraživanja
 • Formulisanju istraživačkih pitanja, hipoteza i ciljeva istraživanja
 • Izboru odgovarajuće vrste i dizajna istraživanja
 • Definisanju osnovnog skupa i uzrokovanju za istraživanje
 • Izboru i pripremanju podesnih metoda, tehnika i instrumenata za prikupljanje (proizvođenje podataka u istraživanju)
 • Izboru podesnih metoda i procedura za analizu podataka prikupljenih istraživanjem
 • Izradi i ocenjivanju projekta istraživanja
 • Sprovođenju istraživanja
 • Analizi podataka prikupljenih istraživanjem odgovarajućim procedurama i računarskim programima
 • Tumačenju podataka, rezultata analize podataka i nalaza istraživanja i izvođenju zaključaka
 • Pisanju izveštaja o obavljenom istraživanju

Klijenti o nama

dexico-klijenti

DexyCo d.o.o. je privatno preduzeće koje od samog početka beleži konstantan rast i svi zaposleni u njemu su ponosni na to.
Trenutak kada jedna firma …

Više →