Prijavite se na naš E-bilten

Implementacija ERP-a i drugih sistema

Važna aktivnost i angažman resursa M&I Systems, Co. čine usluge implementacije ERP-a. Svakodnevno se angažuju resursi na implementaciji naša dva ERP sistema (MIS2Open i MIS4), ili na projektima SAP-a. Implementacija ERP-a izaziva radikalne promene u organizaciji.

ERP je nova tehnologija, a sastav i ciljevi osoblja organizacije se menjaju, organizaciona struktura, kultura i klima organizacije, promena radnih vrednosti, eksplozija informacija i znanja, ciljevi organizacije, kao i ciljevi organizacije dejstvuju tako da izazivaju promene, a prirodno i mnoge otpore.

Obično se razlikuju tri tipa planiranih promena u organizaciji usled implementacije ERP sistema:

  • Strukturalne promene
  • Tehnološke promene
  • Promene usmerene na ljude

Promenama i otporima treba upravljati iz svih pobrojanih razloga. Naši menadžeri na projektu i implementacioni timovi veliku pažnju poklanjaju upravljanju projektima implementacije IS.

Naša aksioma, zalog za uspeh projekta implementacije ERP sistema, u ovom području konsaltinga, je sinergija znanja.

Naše iskustvo je pokazalo da je za uspešnu implementacija ERP sistema neophodna sinergija znanja

  • Najbolja iskustva u industriji je To-Be model koji je predstavljen na ARIS Platformi sa EPC dijagramom i detaljno napisan i redigovan kao BBP. To je ono najbolje što možemo da obezbedimo za datu industriju
  • Postojeći model poslovnih procesa je snimak, AS-IS model klijenta za neki proces, odnosno subprocese. Kako je sada njegov proces uređen? Ovde sledi radionička rasprava sa ključnim korisnicima na temu slabih tačaka procesa. Konsultant treba da ima odvažnu ulogu pametnog moderatora: šta bi se moglo promeniti na bolje i šta bi se moglo „prekrojiti”. Konsultant „prosipa svoje skriveno znanje” na bazi onoga što zna iz Modela “najbolja iskustva u industriji”. Ovde se dakle pripremaju temelji za izradu
  • Novi model poslovnih procesa je To-Be model procesa; kako ga korisnik želi imati. Idealna je situacija da se on poklapa sa entitetom: Model “najbolja iskustva u industriji”. Ali često to nije izvodljivo, korisnik nema mogućnosti ili nema potencijal. Važno je da je on uklopljen u Model “najbolja iskustva u industriji”, da se ne preliva
  • Softverski model poslovnih procesa je model kojim će se “skrojiti” ERP koji se isporučuje klijentu naspram prethodnog modela – novi model poslovnih procesa.

Klijenti o nama

dexico-klijenti

DexyCo d.o.o. je privatno preduzeće koje od samog početka beleži konstantan rast i svi zaposleni u njemu su ponosni na to.
Trenutak kada jedna firma …

Više →