Prijavite se na naš E-bilten

Data Warehouse i poslovna inteligencija

Već 15 godina timovi M&I Systems, Co. Group rade na projektima DW i razvijanju sistema za podršku odlučivanja u tehnologiji poslovne inteligencije.  Naš koncept je uočljiv, eksplicitno jasan i saglediv iz dole prikazanog generičkog modela:

operativno i analitičko procesiranje

Za izgradnju DSS se upotrebljava takozvano “sveto trojstvo” BI koje čine:

 • DATA WAREHOUSE
 • OLAP
 • DATA MINING

Eksperti M&I Systems, Co. Group iskonski poznaju i znaju da objedine to trojstvo u izvanredna BI rešenja.

Osnova gradnje i arhitekture sistema podrške odlučivanju (DSS)  su analitička baza podataka – Data Warehouse, popunjavana iz brojnih operacionalnih sistema, sa primarnom  funkcijom  održavanja  procesa i pravila poslovanja celovite organizacije. U analitičkoj  bazi su uskladištene velike količine read-only podataka. Obezbeđuje lak, brz, intuitivni pristup i efikasno i efektivno manipulisanje podacima. Informacije koje će se koristiti u odlučivanju, deriviraju se iz velikih zbirki podataka brzo i na način koji odgovara zahtevima korisnika. Organizacije, u saradnji sa našim timovima, grade skladište podataka kako bi se u svakom trenutku krajnjem korisniku obezbedio podatak u odgovarajućem obliku, jer nad podacima u DW sa OLAP i DM  tehnikama, prema konceptima korisnika, razvijamo DSS.

M&I Systems, Co. Group DW i BI rešenja, koja izgrađujemo zajedno sa timom korisnika i prema identifikovanim problemima odlučivanja i potrebama za informacijama i znanjem korisnika, odlikuje osam  bitnih dimenzija:

 • Podaci su  odvojeni od operativnih poslovnih sistema organizacije
 • Dostupni za različite korisnike
 • Integrisani na bazi standardnog modela organizacije
 • Vremenski označeni i povezani sa definisanim periodima vremena
 • Orijentisani ka objektima, obično na osnovu entiteta “potrošač”, nevolatilni u toj meri da se ne zahtevaju posebne procedure ažuriranja
 • Lako dostupni korisnicima koji imaju ograničena znanja o računarskim sistemima i strukturama podataka
 • Sva BI rešenja su po “ukusu” korisnika različite profilacije
 • Rešenja su otvorena i korisnik sam može širiti i produbljivati svoje analitičke moći

Iako se DW i BI rešenja grade, kaže se da su unikatna (konkretni poslovni model naspram konkretno BI rešenja) eksperti M&I Systems, Co. Group razvili su jedno sveobuhvatno, otvoreno i nezavisno rešenje koje bilo koja organizacija može lako prilagoditi i „skrojiti“ prema svojim potrebama i zahtevima, prevesti ga u korespondentno, produktivističko rešenje za svoju efektivnost i efikasnost. To rešenje je BI proizvod:  MIS MARS. I&T sloj (integraciono-transformacioni sloj ) se puni, podaci mapiraju lako iz bilo kojeg izvornog sistema. Struktura ovog sloja je toliko široka i bogata da  je retko koji korisnik u potpunosti puni, pa je ETL rešenje i proces stabilan i optimizovan. Svaki potencijalni klijent može implementirati ovo rešenje brzo i pod komercijalnim uslovima više odgovarajućih različitih modaliteta.

Klijenti o nama

arcelor-mittal-klijenti

Funkcionalno poslovno rešenje MIS2Open i Data Warehouse koje nam je pružio M&I Systems, Co. Group obezbedilo je veću produktivnost i profitabilnost naše kompanije.
Složen informacioni …

Više →