Prijavite se na naš E-bilten

Uslužne delatnosti

Naša softverska rešenja, bogata i selektivna nisu mimoišla ni sektor uslužnih delatnosti: transport, ugostiteljstvo i mnoge druge. Korisnici iz ovog sektora privredne delatnosti imaju mogućnost nabavke i efektivne i efikasne implementacije njima prilagođenih ERP rešenja i “Add-on” i “Bolt-of” softvera efikasno integrisanih sa ERP-om.

U domenu transporta osim klasičnih ERP modula delovi integralnog informacionog sistema su specifični moduli:

  • Modul transportnih usluga
  • Modul špediterskih usluga

U domenu ugostiteljstva osim klasičinih ERP modula delovi integralnog informacionog sistema su specifični moduli:

  • Restoransko poslovanje
  • Recepcijsko poslovanje

Mnoge organizacije u HoReCa sektoru sve više se opredeljuju za implementaciju MIS ERP rešenja i karakterističnih specijalizovanih rešenja u svoje hotele i restorane što im omogućava integraciju svih organizacionih delova i sinhronizaciju izolovanih poslovnih funkcija u povezane procese.

Analogna, ali još posebnija i specifičnija rešenja, koriste i druga proizvodna uslužna preduzeća, poput Color Press Group, najvećeg izdavača magazina u Jugoistočnoj Evropi. Koristeći efikasno ta rešenja u podršci automatizacije poslovnih procesa i analitičkom procesuiranju podataka, organizacija uspešno upravlja svojim poslovanjem.