Prijavite se na naš E-bilten

Trgovina

Trgovina je specifična i veoma dinamična delatnost. Kontinuiran, sveobuhvatan i analitičan uvid u ciklične poslovne tokove trgovine – od nabavke, preko logistike, pa sve do nivoa realizacije u maloprodaji – moguće je obezbediti jedino kreiranjem jedinstvene IT podrške koja može da optimizuje čitavo poslovanje. Naša softverska rešenja snažno podržavaju brze transformacije novca u robu i robe u novac (N-R-N), u trgovinskom poslovanju.

Upravljanje zalihama, upravljanje logističkim kapacitetima, upravljanje distribucijom i prodajom su primarne osobine ERP-a namenjenog trgovini. Data warehouse i rešenja poslovne inteligencije su deo naše softverske ponude. Time se omogućavaju:

  • Duboke analize podataka nastalih u transakcijama
  • Predviđanja
  • Uvek nužna segmentacija kupaca, odnosno potrošača

Ključne osobine dobrog IT rešenja, a te osobine ima naš softver (ERP i neERP rešenja), trgovcima omogućavaju bolji, jednostavniji, kvalitetniji i efikasniji uvid u sve transakcije koje se odvijaju na prodajnim mestima. Strukturalna usklađenost i optimizaciona približnost između ponude i potražnje trgovačke robe, kao i visok koeficijent obrtaja su funkcionalna i produkciona suština naših softverskih rešenja.

Softverska rešenja M&I Systems, Co. omogućavaju trgovinskim organizacijama nadzor i analizu POS transakcija i uvid u strukturu POS procesa. Analizirajući POS procese ostvaruje se osnova za dobro predviđanje, organizaciju i optimizaciju procesa trgovine. Svaki trgovinski entitet (sektor, divizija, odsek, mega market, maloprodajni objekat i/ili bilo koji drugi trgovinski modalitet) je ”pokriven” odgovarajućim poslovnim modelom za praćenje performanse, predviđanje, What if i druge metode i tehnike poslovne analize.


M&I Systems, Co. ima rešenja i bogato iskustvo u sledećom sektorima:

Klijenti o nama

argeta-klijenti-logo

Naša saradnja sa M&I Systems, Co. Group traje od 2004. godine, od kada se Grand kafa pojavila na tržištu Bosne i Hercegovine. M&I Systems, Co. …

Više →