Prijavite se na naš E-bilten

Žitoprerađivačka industrija

  • Praćenje sledljivosti
  • Zajednička proizvodnja
  • Planiranje zaliha sirovina i kapaciteta silosa
  • Planiranje zaliha proizvoda
  • Otkup poljoprivrednih proizvoda
  • Individualni proizvođači
  • Kolske vage
  • Akreditovana laboratorija
  • Obračun cene koštanja gotovog proizvoda
  • Održavanje mašina i opreme

Reference