Prijavite se na naš E-bilten

Pekarska industrija

  • Praćenje vraćene robe
  • Automatizovana organizacija distribucije i transporta
  • Automatska izrada operativnog plana proizvodnje i potrebnih sirovina na osnovu narudžbenica
  • Obračun cene koštanja gotovog proizvoda
  • Praćenje kvalitete sirovina i proizvoda – laboratorija
  • Održavanje mašina i opreme