Prijavite se na naš E-bilten

Industrija alata i kablova

  • Mogućnost vođenja zaliha u dve jedinice mere
  • Praćenje sledljivosti
  • Praćenje realizacije narudžbenice kupca
  • Planiranje zaliha sirovina
  • Planiranje zaliha proizvoda
  • Obračun cene koštanja gotovog proizvoda
  • Praćenje kvalitete sirovina i proizvoda – laboratorija
  • Održavanje mašina i opreme

Reference