Prijavite se na naš E-bilten

Obrazovanje

Naša rešenja za obrazovanje su fokusirana na članice univerziteta, fakultete i visoke strukovne škole. Fakulteti  i/ili visoke strukovne škole, kao i sve druge organizacije,  implementiraju ERP sistem, primeren i konfigurisan prema poslovanju i poslovnom modelu tih organizacija. Rešenja sistema upravljanja dokumentima, poslovnim procesima i poslovnom inteligencijom su takođe  razvijena, korisna, potrebna i efektivno primenjiva.

Ono što je specifično  za obrazovanje visokog nivoa je Modul OBRAZOVANJE, sledećih funkcionalnosti:

  • Razvoj i inovacija studijskih programa
  • Regrutovanje,  klasifikacija i selekcija studenata
  • Uvođenje  studenata u obrazovni proces, formiranje dosijea i matične evidencije studenta
  • Podrška  organizovanju  nastavnih aktivnosti i praćenje toka studenata
  • Praćenje kontinuiranog rada studenata, ponašanja, napredovanja i ocena postignutih rezultata
  • Okončavanja obrazovnog ciklusa i obezbeđivanje komunikacije sa diplomiranim studentima
  • Ocenjivanje i evaluacija obrazovnog procesa
  • Finansiranje procesa obrazovanja i vođenje analitičkih kartica studenata (mogućnost fiskalizacije)

U praksi je razvijen i implementiran jedinstven integralni informacioni sistem univerzitetskog obrazovanja – UNIS.

Reference