Prijavite se na naš E-bilten

MIS QM

Potreba za efikasnim i efektivnim elektronskim upravljanjem kvalitetom svih procesa organizacije postala je imperativ i uslov uspešnog poslovanja.

Upravljanje sistemom kvaliteta se može definisati kao uspešno jedino ako podrazumeva automatizovane procese i pojedinačne aktivnosti, što se obezbeđuje modulom MIS QM.

Upravljanje kvalitetom je strategijski prilaz unapređenju poslovanja jer predstavlja znatno širi i obuhvatniji pristup od kontrole kvaliteta.

Modul MIS QM koristi različita sredstva i metode u traganju za kontinuiranim unapređenjem kvaliteta, produktivnošću, fleksibilnošću, performantnošću i drugih važnih karakteristika organizacije.

Uz pomoć MIS QM se u potpunosti automatizuje proces upravljanja kvalitetom:

  • Upravljanje dokumentima sistema kvaliteta
  • Interna provera sistema kvaliteta
  • Ocena sistema kvaliteta
  • Upravljanje reklamacijama
  • Stručno obrazovanje za sistem kvaliteta
  • Ulazna, procesna i izlazna kontrola kvaliteta i laboratorijska ispitivanja
  • Upravljanje internim i eksternim dokumentima
  • Identifikovanje neusaglašenosti i korektivnih mera
  • Prijave za sertifikaciju

Klijenti o nama

okov-klijenti

Cilj naše kompanije bio je da pronađemo informacioni sistem koji će optimizovati poslovne procese, unaprijediti efikasnost i omogućiti nam konkurentsku prednost. Postojeća programska rješenja nijesu …

Više →