Prijavite se na naš E-bilten

MIS QM

Potreba za efikasnim i efektivnim elektronskim upravljanjem kvalitetom svih procesa organizacije postala je imperativ i uslov uspešnog poslovanja.

Upravljanje sistemom kvaliteta se može definisati kao uspešno jedino ako podrazumeva automatizovane procese i pojedinačne aktivnosti, što se obezbeđuje modulom MIS QM.

Upravljanje kvalitetom je strategijski prilaz unapređenju poslovanja jer predstavlja znatno širi i obuhvatniji pristup od kontrole kvaliteta.

Modul MIS QM koristi različita sredstva i metode u traganju za kontinuiranim unapređenjem kvaliteta, produktivnošću, fleksibilnošću, performantnošću i drugih važnih karakteristika organizacije.

Uz pomoć MIS QM se u potpunosti automatizuje proces upravljanja kvalitetom:

  • Upravljanje dokumentima sistema kvaliteta
  • Interna provera sistema kvaliteta
  • Ocena sistema kvaliteta
  • Upravljanje reklamacijama
  • Stručno obrazovanje za sistem kvaliteta
  • Ulazna, procesna i izlazna kontrola kvaliteta i laboratorijska ispitivanja
  • Upravljanje internim i eksternim dokumentima
  • Identifikovanje neusaglašenosti i korektivnih mera
  • Prijave za sertifikaciju

Klijenti o nama

stark-klijenti

Brzo, efikasno i odgovorno izvršavanje svih dogovorenih poslova i zadataka od strane M&I Systems, Co. Group obeležili su sve faze naše dugogodišnje poslovne saradnje.
Oslanjanje …

Više →