Prijavite se na naš E-bilten

MIS PLANER

Dobro je poznato da neuspeh u planiranju vodi planiranju neuspeha. Dakle, planirati znači znati gde stići, šta postići i koji su resursi kompanije neophodni za ostvarivanje postavljenih ciljeva. Pritom, svaki resurs u organizaciji zahteva posebnu pažnju i mora biti obuhvaćen tokom procesa planiranja.

Ukoliko se vaše preduzeće bavi proizvodnjom MIS PLANER je proizvod  od velikog značaja, jer proizvodnju uvek morate početi planiranjem. Planiramo da bismo:

 • Zadovoljili potrebe kupaca
 • Postigli željenu performansu naše organizacije
 • Obezbeđivali i razvijali resurse
 • Budžetirali
 • Upravljali profitabilnošću organizacije

MIS PLANER je DSS (Decision Support System) za podršku korporativnom planiranju u kontekstu korporativnog upravljanja: implementacija operacionalizovanih strategija, izrada mnogobrojnih integralnih poslovnih planova, kontroling, inteligentne analize i izveštavanje, upravljanja performansom. Reč je o izvrsnom rešenju (Advanced Planner & Controller System), potpuno konkurentnom sličnim i veoma rasprostranjenim softverskim proizvodima poznatih proizvođača,  ali sa izvesnom  prednošću u pogledu cene i pružanja konsultantske podrške od eksperata  koji su projektovali i razvili ovaj softver. MIS PLANER je dakle alat za sistem izveštavanja, planiranja, kontrolinga i upravljanja performansom.

MIS PLANER je alat za generisanje bilo koje vrste plana, a od mnoštva funkcionalnosti treba naglasiti:

 • Plan prodaje
 • Plan cena
 • Plan proizvodnje
 • Plan ljudskog kapitala
 • Plan zarada
 • COGS (Cost Of Goods Sold)
 • OPEX (Operating Expenses)
 • DME (Direct Marketing Expenses)
 • CAPEX (Capital Expenses )
 • P&L (Profit & Loss)
 • BNT (Bilans Novčanih Tokova)
 • BS (Bilans Stanja)

MIS PLANER je otvoren za integraciju sa svim postojećim sistemima. Potpuna fleksibilnost i otvorenost podrazumeva mapiranje na bilo koji postojeći ERP sistem direktnim mapiranjem na tabele u bazi podataka, indirektno preko predefinisanog IT sloja ili korišćenjem servisa koje je ERP predvideo za integraciju sa spoljnim svetom. Podržan je rad sa svim poznatim bazama podataka. Može se postaviti na bilo koji web server, na bilo kojoj platformi koja podržava Java tehnologiju.

MIS Planer brošura

Klijenti o nama

arcelor-mittal-klijenti

Funkcionalno poslovno rešenje MIS2Open i Data Warehouse koje nam je pružio M&I Systems, Co. Group obezbedilo je veću produktivnost i profitabilnost naše kompanije.
Složen informacioni …

Više →