Prijavite se na naš E-bilten

MIS ORGCAP

MIS ORGCAP je jedinstven softverski proizvod za upravljanje neopipljivom imovinom organizacije, nezamenljiv alat za uspešno sprovođenje poslovne strategije, efektivno i efikasno funkcionisanje organizacije. Osnovni elementi pristupa upravljanju neopipljivim kapitalom sa ovim proizvodom su:

 • Opisivanje i definisanje neopipljive imovine
 • Podešavanje neopipljive imovine strategiji organizacije
 • Merenje stepena spremnosti neopipljivog kapitala za uspešno sprovođenje njene strategije

MIS ORGCAP ima strukturu od nekoliko modula:

 • Projektovanje organizacije
 • Upravljanje ljudskim resursima
 • Ocenjivanje kvaliteta  organizacije
 • Obračun zarada

Projektovanje organizacije

Organizacija je sistem u stalnoj interakciji sa svojim relevantnim okruženjem koje se neprestano menja. Nema, dakle, univerzalno prihvaćenog oblika organizacije, jer ona  zavisi od mnoštva unutrašnjih i spoljašnjih činilaca koji pripadaju okruženju organizacije – procesa i tehnologija u organizaciji, obrade informacija u organizaciji.

Modul Projektovanje organizacije obezbeđuje fleksibilno oblikovanje organizacije. Funkcionalnosti modula su:

 • Postavljanje, dekompozicija i opis specifikacija poslovnih procesa
 • Dizajn i opis poslova
 • Specifikacija i procenjivanje zahteva poslova
 • Vrednovanje poslova
 • Projektovanje organizacione strukture
 • Sistematizacija poslova
 • Sistematizacija radnih mesta

Upravljanje ljudskim resursima

Najznačajniji kapital svake organizacije je ljudski kapital. Planiranje, regrutovanje, zapošljavanje i praćenje profesionalnog razvoja svakog pojedinca organizaciji daje mogućnost da efikasno upravlja svojim najvažnijim resursom – zaposlenima.

Modul automatizuje veoma složen i specifičan proces,  koji se sastoji od desetine aplikacija, čiji je krajnji cilj podrška upravljanju razvojem ljudskih resursa.

Funkcionalnosti modula Upravljanje ljudskim resursima:

 • Analiza ljudskih resursa
 • Planiranje potreba za ljudskim resursima
 • Evidencija ljudskih resursa
 • Regrutovanje, izbor, raspoređivanje i uvođenje
 • Praćenje i analiza uzroka  fluktuacije
 • Planiranje razvoja karijere
 • Upravljanje performansom
 • Stručno obrazovanje
 • Iskorišćenost fonda radnog vremena
 • Upravljanje službenim putovanjima
 • Evidentiranje i analiza troškova radnog mesta
 • Zaštita i bezbednost  na radu
 • Okončavanje radnog odnosa

Ocenjivanje kvaliteta organizacije

Problem ocenjivanja kvaliteta organizacije se fokusira na organizacioni kapital shvaćen kao sposobnost organizacije da mobiliše i održi procese promena zahtevanih za sprovođenje strategije i održivi razvoj. U organizaciji sa velikim organizacionim kapitalom jasno su shvaćeni misija, vizija, vrednosti i strategija. Organizacija sa velikim organizacionim kapitalom je snažno vođena, ima kulturu performanse saobraženu strategiji i u njoj se dele informacije i znanja tako da svi rade zajedno i u istom smeru.

Modul Ocenjivanje kvaliteta organizacije se temelji na ocenjivanju različitih perspektiva i aspekata organizacionog kapitala, a ocenjuje se sve što je smisaono, logički koherentno. Za te potrebe je razvijen automatizovani sistem. Ocenjivanje se obavlja različitim skalama merenja   različitog tipa . Ocenjivači su timovi i pojedinci.  Dobijene ocene se statističkom obradom i analizom prevode u statističke pokazatelje, koji su pouzdani oslonac donošenja menadžerskih odluka za preduzimanje organizacionih promena.

Funkcionalnosti modula Ocenjivanje kvaliteta organizacije su mnogobrojne. Među njima treba naglasiti sledeće:

 • Ocena i unapređivanje poslovnih procesa
 • Ocenjivanje kulture organizacije
 • Ocenjivanje potencijala i ponašanja organizacije
 • Ocenjivanje IS
 • Ocena i unapređivanje organizacije
 • Ocenjivanje spremnosti organizacije za organizaciono učenje
 • Ocenjivanje spremnosti organizacije za promene i za otpor promenama
 • Ocena motivacionih faktora posla
 • Ocenjivanje zadovoljstva u radu
 • Ocenjivanje performanse

Obračun zarada

M&I Systems, Co. nudi svojim klijentima aplakaciju sa raznovrsnim funkcionalnostima i performansama za obračun zarada zaposlenih kojom se automatizuje svaki poznati algoritam obračuna bilo kog vida rada. Programsko rešenje M&I Systems Co. je vodeći softver te vrste u regionu jer klijentima obezbeđuje snažnu podlogu za različite načine obračuna i vrednovanja rezultata rada, kao i automatizovane procedure isplate zarada. Sistem je usklađen sa svim zakonskim regulativama svih zemalja u okruženju, čime organizaciji pruža podršku za izveštavanje prema  zahtevima državnih organa.

Organizacije koje koriste modul Obračun zarada dobili su sveobuhvatno,  takozvano rešenje „End to End“.

Modul Obračun zarada podržava outsourcing zarada mnogi velikih inostranih kompanija koje posluju u regionu.  Modul je integrisan sa SAP-om.

Klijenti o nama

stark-klijenti

Brzo, efikasno i odgovorno izvršavanje svih dogovorenih poslova i zadataka od strane M&I Systems, Co. Group obeležili su sve faze naše dugogodišnje poslovne saradnje.
Oslanjanje …

Više →