Prijavite se na naš E-bilten

MIS MARS

MIS MARS je  skup mnogobrojnih analitičkih aplikacija (Business Intelligence rešenja)  koje korisnicima obezbeđuju raznovrsne perspektive i aspekte analize organizacije njenih segmenata i poslovnih procesa ključnih, za sprovođenje strategijske analize kako bi se postavili ciljevi, izvršio izbor strategije i ostvarili isti. Ovaj proizvod integralnog rešenja upravljanja korporacijskim performansama je okosnica za povezivanje svih proizvoda u jednu celinu-integrisan je sa sistemima  MIS ERPMIS PLANER.

MIS MARS omogućava kontinuirano praćenje svih poslovnih aktivnosti i procesa u organizaciji, analiziranje i izveštavanje o timskim aktivnostima, merenje performanse (organizacije, procesa, poslova) indikatorima performanse, dinamično, brzo i jednostavno uočavanje odstupanja njihovih vrednosti od planiranih. OLAP (On-Line Analytical Processing) funkcionalnosti korisnicima daju mogućnost sprovođenja „istraživačkih“ interaktivnih analiza kojima se može doći do odgovora na ključna pitanja zašto je došlo do uočenih odstupanja i kakve korektivne akcije je potrebno sprovesti. Složena, skrivena i inteligentna rešenja korisnicima posebno pružaju Data mining analize kojima se  dolazi do vrlo vrednih, do tada nepoznatih informacija i znanja.

MIS MARS je utemeljen na Data Warehouse, analitičkoj  bazi podataka, koja čuva istorijske podatke  (od 5, 7, 10, pa i više godina-zavisi od potreba organizacije) i aktuelne podatke, pogodne za vršenje analiza, modelovanje, predviđanje, planiranje.

MIS MARS poseduje impozantne funkcionalnosti.

Klijenti o nama

dexico-klijenti

DexyCo d.o.o. je privatno preduzeće koje od samog početka beleži konstantan rast i svi zaposleni u njemu su ponosni na to.
Trenutak kada jedna firma …

Više →