Prijavite se na naš E-bilten

CRM

Dobri odnosi sa klijentima predstavljaju imperativ poslovanja svake kompanije, pa je stoga nužno obezbediti sistem koji će pokriti i svakodnevno unapređivati sve elemente tog odnosa. U uslovima oštre konkurencije opstaju oni koji neprekidno opipavaju puls tržišta, zapravo svakog svog pojedinačnog kupca.

CRM (Customer Relationship Management) podrazumeva holistički pristup, odnosno celovito rešenje za upravljanje odnosima sa klijentima koje pokriva poslovne procese od marketinga i prodaje do podrške postojećim klijentima, pri čemu je osnovni cilj obezbeđivanje zadovoljstva i pružanje kvalitetnih usluga kupcima.

CRM obuhvata oblast prodaje, marketinga, korisničkog servisa i sistema za održavanje. U potpunosti je integrisan sa MIS ERP sistemom i obezbeđuje jedinstven softver u kom su sadržani svi kontakti i podaci vaših kupaca. Važno je naglasiti da se CRM integriše i sa Microsoft Outlook-om, a lako mu se pristupa i sa mobilnih telefona (pametni telefoni, tableti, iPhone ili iPad).

CRM je odličan alat kojim planirate, organizujete i nadzirete sve poslovne procese kao i transakcije sa svojim klijentima.

CRM, integrisan sa ERP-om ili kao samostalan proizvod, obezbeđuje napredna rešenja za:

CRM, integrisan sa ERP-om

1. Menadžment odnosa sa kupcima

Automatizacija prodaje
Upravljanje rabatnom politikom
Upravljanje potencijalnim klijentima
Upravljanje ugovorima
Upravljanje pretplatama
Marketinške kampanje
Profilisanje kupaca i segmentacija tržišta

2.Marketinške kampanje

Upitnici/istraživanja
SMS/MMS marketing
Organizacija događaja
Upravljanje projektima

3. Service Management & briga o korisnicima

Service Management
Service Level Agreement Management (SLAs)
Upravljanje žalbama
Upravljanje bazama znanja

4. Integracija informacionih i telekomunikacionih tehnologija

5. Microsoft Outlook i Lotus Notes integracija

 

Implementacijom CRM-a preduzeće dobija:

  • Bolju preglednost u radu, nadziranje i kontrolu svih poslovnih procesa
  • Struktuirane informacije o svakom klijentu
  • Automatizaciju i nadzor prodajnih i marketinških procesa
  • Mogućnost praćenja i najave aktivnosti sa klijentima

CRM brošura

Klijenti o nama

okov-klijenti

Cilj naše kompanije bio je da pronađemo informacioni sistem koji će optimizovati poslovne procese, unaprijediti efikasnost i omogućiti nam konkurentsku prednost. Postojeća programska rješenja nijesu …

Više →