Prijavite se na naš E-bilten

Proizvodi

Dve decenije uspešnog poslovanja M&I Systems, Co. Group obeležio je rad na razvoju sopstvenih Enterprise Resource Planinng (ERP) sistema, sistema poslovne inteligencije, bankarskog softvera i specijalizovanih softverskih alata za različite industrijske grane.

M&I Systems, Co. Group ima bogato iskustvo i značajne reference u pružanju usluga uređenja poslovnih procesa, optimizaciji i performansi management-a.

M&I Systems, Co. Group implementirao je više od 150 ERP rešenja u Srbiji i regionu koja obezbeđuju potpunu informacionu podršku za integraciju svih procesa poslovanja organizacije.

Rešenja kompanije M&I Systems, Co. Group razvijena su na inovativnoj i jedinstvenoj tehnologiji koja obezbeđuje modularnost proizvoda, što korisnicima garantuje prilagođavanje njihovim potrebama i promenama u organizaciji.

MIS Business Suite

MIS Business Suite je inovativna platforma kompanije M&I Systems, Co. Group kreirana sa ciljem da znatno unapredi i optimizuje rad organizacija i smanji troškove poslovanja preduzeća.

Integrisane enterprise aplikacije kao deo “MIS Businees Suite”-a organizacijama omogućavaju da efikasno izvrše i optimizuju svakodnevni posao, kao i da sprovedu što uspešniju IT strategiju koja je u apsolutnom balansu sa poslovnom.

“MIS Business Suite” obezbeđuje jednostavno izvršavanje specifičnih procesa za industriju, kao i poslovne procese podrške kroz modularna rešenja. Sva rešenja kreirana su tako da efiksano komuniciraju i rade sa ostalim MIS proizvodima, kao aplikacijama drugih proizvođača koristeći najmodernije tehnologije.

“MIS Business Suite” se jednostavno prilagođava različitim potrebama korisnika, pruža najbolju praksu iz industrije, a sve to uz pomoć posebno kreiranih aplikacija u skladu sa specifičnim poslovanjem klijenata.

“MIS Business Suite” integriše sve MiS aplikacije: MIS ERP, MIS BPM, MIS Entersoft CRM, MIS PLANER, MIS BI, MIS Mobile Computing.

  • Želite da efektivnije i efikasnije upravljate svojim poslovanjem
  • Želite da optimizujete poslovne procese
  • Želite da savremena informatička rešenja proširite na celo preduzeće
  • Želite da integrišete ključne poslovne procese i poslove podrške poslovanju
  • Želite da savremena informatička rešenja proširite van granica preduzeća
  • Želite da imate integrisanu kolaboraciju sa klijentima, dobavljačima, partnerima, zaposlenima
  • Želite da upravljate dokumentima na najsavremeniji način
  • Želite da imate mogućnost savremenog strategijskog planiranja, upravljanja, analiziranja i izveštavanja
  • Želite da imate fleksibilan i otvoren sistem, sa mogućnošću daljih integracija i proširenja

„Obucite“ Vaš biznis u MIS Business Suite-imaćete sve ovo i još mnogo više!

Koncept je utemeljen na upravljanja poslovnim procesima – BPM, uz pomoć velike, moćne, integralne i konzistentne baze podataka. Glavna komponenta sistema je MIS ERP, integrisan sa korporativnim i kolaborativnim komponentama jedinstvenog rešenja. Spoljašnja komponenta  MIS Business Suite su proizvodi za podršku upravljanja korporativnom performansom.

MIS ERP je sistem koji ima sve funkcionalnost, performanse i osobine kao i svaki drugi ERP koji je implementiran u više od 150 organizacija u Republici Srbiji i zemljama okruženja (BiH, Crna Gora, Hrvatska, Makedonija).

Korporativni softverski proizvodi MIS Business Suite integralnog rešenja su: CRM, SCM, DMS, SRM.

Kolaborativni: B2B, B2C, B2E i EAI.

Upravljanje korporativnom performansom je paleta savremenih softverskih proizvoda klase DSS i razvijeni mahom u tehnologiji poslovne inteligencije.

Integralno rešenje CPM čine sofisticirani i unikatni proizvodi: MIS STRATEG, ARIS STRATEGY,  MIS PLANER i ARIS PPM.

Klijenti o nama

dexico-klijenti

DexyCo d.o.o. je privatno preduzeće koje od samog početka beleži konstantan rast i svi zaposleni u njemu su ponosni na to.
Trenutak kada jedna firma …

Više →