Prijavite se na naš E-bilten

M&I Systems, Co. kreirao jedinstveno IT rešenje za efikasniji rad visokoškolskih ustanova – Univerzitetski Informacioni Sistem (UNIS)

Kompanija M&I Systems, Co. Group prva je u našoj zemlji razvila i implementirala integralno IT rešenje za optimizaciju i unapređenje poslovanja visokoškolskih ustanova. Jedinstveni Univerzitetski Informacioni Sistem (UNIS) pruža poslovna rešenja za elektronsko vođenje svih visokoškolskih institucija i time unapređuje svakodnevni rad na fakultetima i višim školama.

UNIS je integralni informacioni sistem koji kroz 10 modula integriše sve značajne aktivnosti u vezi sa nastavom i ostalim poslovnim procesima edukativnih ustanova.

Implementacijom UNIS-a beneficije su trostruke: studentima, nastavnicima i administraciji pruža se komfor, koji za rezultat ima:

 • Veću produktivnost
 • Manje zastoja
 • Bolju organizaciju rada

Zahvaljujući UNIS-u, svaki student ima mogućnost kontinuiranog praćenja svog celokupnog rada, a sve relevantne informacije nalaze se i na veb sajtu visokoškolske ustanove, tako da se većina servisa od studentske službe obavlja putem Interneta. Neki od njih su:

 • Prijava ispita
 • Overa semestara
 • Naručivanje i preuzimanje uverenja, potvrda i druge dokumentacije
 • Pregledanje i preuzimanje rasporeda predavanja i vežbi
 • Informacije o rezultatima predisipitnih i ispitnih aktivnosti

UNIS-om se značajno optimizuje profesorski rad, a upravljanje ljudskim resursima je na najvišem nivou.

UNIS obezbeđuje:

 • Implementaciju integralnih obrada u računovodstvu
 • Podržava javne nabavke
 • Razvijen sistem izveštavanja tehnologijom poslovne inteligencije

UNIS kroz analitički sistem izveštavanja obezbeđuje fakultetima i ključne indikatore ocene studiranja poput:

 • Broja ljudi koji su položili ispit
 • Evidencije onih koji su položili u određenom roku
 • Prosečne ocene

Za velike sisteme kao što su institucije visokog obrazovanja, koje u okviru poslovanja imaju veliki kadar, materijalne resurse, dobavljače i klijente, efikasan informacioni sistem je nužan za kvalitetan rad. Kad se uzmu u obzir trendovi u procesu visokog obrazovanja, poput očekivanja studenata da imaju pristup informacijama i servisima na fakultetima, imperativ je obezbediti poslovno rešenje koje obezbeđuje funkcionalnost, produktivnost i profitabilnost.

UNIS je do sada implementiran u Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, a očekuje se da će beneficije koje ovaj sistem obezbeđuje uskoro dobiti i studenti Ekonomskog fakulteta iz istog grada.

Klijenti o nama

arcelor-mittal-klijenti

Funkcionalno poslovno rešenje MIS2Open i Data Warehouse koje nam je pružio M&I Systems, Co. Group obezbedilo je veću produktivnost i profitabilnost naše kompanije.
Složen informacioni …

Više →