Prijavite se na naš E-bilten

Soko Štark

Brzo, efikasno i odgovorno izvršavanje svih dogovorenih poslova i zadataka od strane M&I Systems, Co. Group obeležili su sve faze naše dugogodišnje poslovne saradnje.

Oslanjanje na MIS ERP platformu je unapredilo kvalitet poslovnih procesa uz smanjenje troškova. Sistem omogućava i brzu implementaciju promena kao i kratak period obuke zaposlenih, što našoj kompaniji donosi značajne vremenske uštede.

Uz efikasno izvršavanje svakodnevnog poslovanja i racionalizaciju troškova, verujemo da ćemo ostvariti očekivane rezultate i planiranu tržišnu poziciju.

Čedomir Nikitović
Menadžer integracije poslovnih rešenja
IT Služba
Droga Kolinska
Soko Štark

Klijenti o nama

okov-klijenti

Cilj naše kompanije bio je da pronađemo informacioni sistem koji će optimizovati poslovne procese, unaprijediti efikasnost i omogućiti nam konkurentsku prednost. Postojeća programska rješenja nijesu …

Više →