Prijavite se na naš E-bilten

M&I Systems u Controlling Magazinu

Objavljeno: 27.04.2017

Branislav Zobenica smatra da je za jednog controllera, pored analitičkih veština, veoma važno da ima i sposobnost razumevanja organizacije. On je osoba koja uvek teži ka usavršavanju, kako na ličnom tako i na profesionalnom planu. Inovativnost kao i orijentisanost ka cilju je nešto čime se on vodi u svakodnevnom poslovanju.

Izvor: Controlling – Magazin o controllingu i finanasijama/ STR 76-81 

POSAO:

· Inovacije su bitne u svakoj delatnosti, a pogotovo u oblasti IT-a. Koje inovacije možemo da očekujemo od M&I Systems, Co. Group u u 2017. godini?

M&I Systems će nastaviti sa inovacijom, onom koju smatramo najvažnijom a to je inovacija, razvoj i promena M&I Systems! Naime, M&I se razvija i profilira sebe kao drugačiju kompaniju, kao nekoga ko nije klasičan IT vendor – mi sebe vidimo kao partnera svojim klijentima. Svaki ulazak u saradnju sa nama predstavlja investiciju za našeg klijenta – i toga smo duboko svesni. Zato želimo biti partner, želimo i mi investirati! Želimo razvijati svoje ekspertize, svoja rešenja, svoj pristup svakom projektu, svakom klijentu – i to unositi u saradnju s klijentima. Istovremeno, nastavljamo i tehnološki razvoj svojih rešenja – u 2017. najviše u aspektu sistema podrške odlučivanju (Business Intelligence i Process Intelligence rešenja) i integracijskih rešenja. Isto tako, razvijamo i svoje prisustvo i rad na drugim tržištima izvan Srbije – tu nam dosadašnji rezultati daju za pravo nadati se nastavku rasta.

BRK_0221

· Glavna tema broja je digitalizacija biznisa. Vi ste jedan od lidera u digitalizaciji poslovanja u Srbiji. Da li možete da podelite Vaše iskustvo sa nama oko digitalizacije?

Digitalizacija je postala nezaobilazan termin u gotovo svakom poslovnom razgovoru danas i gotovo svako ima svoje shvatanje i tumačenje toga šta je zapravo digitalizacija. Pokušaću jednostavno predstaviti naš koncept – a time i naše iskustvo u domenu digitalizacije. Da li je informaciona tehnologija važna – to više nije pitanje. Informaciona tehnologija (zovimo je IT ili samo – tehnologija) je neophodna, vitalna za svaki biznis! Tehnologija je temelj svakog efikasnog poslovnog procesa. Međutim, i tehnologija se menja. Već niz godina se dešava transformacija poslovne tehnologije. Mi dolazimo iz sveta ERP-a i verujete mi, duboko smo svesni te transformacije. U 10 godina se tržište sasvim promenilo, klijenti traže dugačija rešenja, vide, osećaju mogućnosti koje nude nove tehnologije. Tehnološka rešenja postaju temelj njihovog posla. Malo po malo – IT i business postaju jedno te isto!  Da, danas IT jeste Business! I business, jednako kao i čitav svet danas, jeste DIGITALAN!  A digitalizacija je promenila „standardni poslovni model“ kao ni jedna promena do sada! Jedini odgovor na tu promenu, na digitalizaciju poslovanja jeste – a u to čvrsto verujemo – Digitalna Poslovna Platforma! Zašto platforma? Zato što jedino sveobuhvatna platforma omogućava da IT postane vaša prednost, da vam omogući pobedu u digitalnom svetu! Platforma nije jedno rešenje, nije jedna aplikacija, nije ERP! Zamislite bilo koju kompaniju, eto – zamislite vašu kompaniju, kompaniju u kojoj radite… Platforma vam mora omogućiti da vaš poslovni model postane digitalan, da vaši poslovni procesi budu opisani u obliku modela (ne slika!), da omogući integraciju različitih IT sistema koji se koriste u kompaniji (jer nijedna kompanija nema samo jedan IT sistem – a mi želimo da svi IT sistemi „razgovaraju“ međusobno), da omogući digitalizaciju vaše poslovne logike – tj. da ono što radite bude podržano informacionim sistemima, da postoji inteligentan sistem podrške odlučivanju koji će omogućiti kvalitetno donošenje odluka na temelju analize vaših podataka i vaših procesa! I da vam takva platforma omogući da kombinacijom standardnog i stabilnog u pozadini vašeg posla te agilnog i fleksibilnog u delu posla u kojem dolazite u susret s klijentima – postanete spremni reagovati na promene, na nove zahteve i izazove, da postanetefleksibilni, da postanete – Digital Enterprise! Zato smo celu strategiju naše kompanije usmerili prema takvom konceptu.

· Tokom svoje karijere radili ste u nekoliko kompanija na različitim pozicijama. Kada gledate unazad, da li postoji nešto u Vašoj karijeri što biste promenili?

Zapravo ne bih. Čini mi se da je svaki korak u mojoj karijeri došao kao slagalica u jednoj velikoj slici. Svaki je imao svoj razlog i svoje mesto u onome što danas radim.

· Svet se ubrzano menja. Kako će izgledati svet 2025. godine i koja će biti uloga M&I Systems, Co. Group? Da li ćete vi biti kompanija iz IT, konsaltinga, digitalni partneri ili nešto drugo?

Želim da budemo business integratori! Šta bi to značilo? Evo, u vašem pitanju ste ponudili opciju „digitalni partneri“ – to svakako zvuči usklađeno s našom strategijom. Međutim, želim biti sasvim jasan u svom odgovoru na to koja će uloga M&I Systems biti – želimo zadržati i nastaviti razvijati tehnološka znanja. Istovremeno želimo fokus staviti na strateška pitanja naših klijenata, donositi tehnološka rešenja koja adresiraju izazove s kojima se suočavaju i CEO i CFO i operativna linija upravljanja. Možemo li strateška pitanja rešavati tehnologijom? Možda ne u potpunosti, ali tehnologija sasvim sigurno može pomoći i sasvim će sigurno biti konkurentska prednost! Mislim da „sasvim zapakovanih“ poslovnih SW rešenja potencijalno više neće bit. ERP, u svom temeljom značenju, ipak neće nestati, podatke o klijentima, zalihama, finansijske podatke itd. – kompanije će i dalje takve informacije „čuvati na sigurnom“, želeće da su stabilne i pouzdane. Međutim, tehnološka rešenja koja podržavaju interakciju s kupcima, partnerima, dobavljačima itd. će morati da budu fleksibilna, moraće da omoguće brzinu i agilnost.

Tu sebe vidimo! To je područje u kojem želimo pomoći klijentima. Smatram da je tehnološka ekspertiza neophodna za poslovnu transformaciju! Tu ekspertizu želimo i dalje razvijati, koristiti je i fokusirati se na poslovnu transformaciju svojih klijenata – biti im partner koji omogućava kvalitetno korišćenje napredne tehnologije usmerene ka poslovnoj transformaciji! Takvog partnera ja zovem business integratorom.

CONTROLLING:

· Vaša kompanija ima nekoliko IT rešenja za controllera (strategija, analitika, budžetiranje…). Šta bi posebno istakli što je posebno korisno za controllere?

Kvalitetan podatak. Od toga sve kreće. Tu ne sme biti greške, klijent tj. onaj koji koristi podatak mora imati potpuno poverenje u to da je podatak provereno tačan. Međutim, to je samo početak. Način predstavljanja podataka, način kombinovanja različitih dimenzija podataka o poslovanju mora biti intuitivan, fleksibilan – mora omogućiti određen nivo kreativosti onome ko te podatke koristi, analizira i predstavlja – mislim da smo tu dosta daleko otišli.

I na kraju, za mene najvažnije, analiza uzroka! Npr. u servisnoj industriji, uzrok bilo kakvog odstupanja od željenog rezultata, najčešće leži u procesu, u poslovnom procesu koji se odvija u bezbroj iteracija i koji svojim izvršavanjem generiše nekakav rezultat. Mogućnost rekonstrukcije stvarnog toka pojedinog procesa, ili grupe procesa koju smatramo kritičnom, ustanoviti odstupanja od načina kako bi se proces morao odvijati, alocirati odstupanja na tačno određeni vremenski period ili organizacionu jedinicu – to smatram posebno korisnim. Taj koncept, takvo rešenje zovemo procesnom inteligencijom – i ono zauzima strateški važno mesto u našoj ponudi.

BRK_0283

· Controlleri moraju biti vešti u rešavanju internih problema kompanije. Koje su veštine koje su, po vama, potrebne controllerima?

Analitičke veštine su nešto što je temelj, pretpostavka bez koje nema dobog controllera. Međutim, same po sebi nisu dovoljne. Dobar controller mora razumeti kontekst, širu sliku. Svaka kompanija je kompleksan organizam, sa nizom internih međuzavisnosti i različitim, ponekad nedovoljno usklađenim, kriterijumima uspeha. Dobar controller osim analitičkih veština mora imati sposobnost razumevanja organizacije, prepoznavanja uzroka pojedinačnih odstupanja od željenih i/ili planiranih rezultata. Mora imati hrabrosti da preuzme savetničku ulogu prema upravljačkom nivou kompanije.

· Controlleri prave dosta izveštaja, u kojima analiziraju odstupanja od cilja (varijanse). Kakve vrste izveštaja vi volite?

One koje mi ukazuju na uzrok! Siguran sam da znate priču o santi leda. Ono što vidimo, ono što je iznad površine – to je 20% sante leda, nekad i manje. Onih 80% je ispod površine, sakriveno od pogleda. Tako ja vidim i pokazatelje poslovanja, KPI-jeve. Oni su onih 20% koji su vidljivi. Međutim u onih 80% koje ne vidimo se dešava sve što je zaista važno, sve ono što je zaslužno ili „krivo“ za rezultat kakav imamo. Šta želim reći? Rezultat – tada kada se dogodi, kada je merljiv – njega ne možemo menjati, on je posledica. Ono na šta možemo da utičemo su – uzroci koji dovode do takvog rezultata! To želim videti u izveštaju! To će mi omogućiti da rezultat u narednom periodu bude bolji.

A što se sante leda tiča – da nije onih 80% ispod površine, Titanic bi verovatno stigao u New York. Siguran sam da znate što želim reći.

· Controlling je u poslednjih nekoliko godina procvetao u Srbiji. Kakvo je Vaše viđenje stanja controllinga u Srbiji?

Možda još uvek nedovoljno uspostavljen! Mišljenja sam da vrednost dobrog controllinga leži u njegovom pozicioniranju unutar kompanije. Sve dok je controlling „zatvoren“ unutar vertikale kojom CFO upravlja, mišljenja sam da nema mogućnosti da pokaže svoj pun potencijal. Povezivanjem controllinga sa operativnim funkcijama, stalnom koordinacijom (npr. sa prodajnim i/ili projektnim funkcijama), controlling donosi mnogo veću vrednost za kompaniju. Ne mislim čak da je to problem koji je nužno vezan za Srbiju – to je pitanje koje se javlja na nivou kompanije, bez obzira na tržište na kojem kompanija posluje.

· Ako biste opisali dobrog controllera u tri reči, on bi bio…?

Neko ko duboko poznaje posao! Dobar controller mora poznavati kontekst, strukturu, poslovnu kulturu organzacije u kojoj radi i okruženja u kojoj organizacija posluje. Dakle, dobar controller mora, u tri reči – duboko poznavati posao!

PRIVATNO:

· Kažu da se čovek uči dok je živ. Da li postoji nešto što vi trenutno učite? Koja je najskorija lekcija koju ste naučili, bilo na poslovnom, bilo na privatnom planu?

Deo mog ličnog i profesionalnog napretka je vezan za neprestano učenje. U kontinuitetu se edukujem iz različitih domena IT-a i samog biznisa. Poslednje čime sam se bavio su različite edukacije iz upravljanja IT servisa i projektnog menadžmenta.

Na privatnom planu sam dosta posvećen liderstvu i prepoznavanju energije pozitivnog uticaja. Biti uspešan menadžer danas zahteva od vas snažnu lidersku crtu unutar karaktera i umeće vođenja kroz lični primer.

BRK_0245

· U svom životu imali ste mnogo uspeha, ali i neuspeha. Koji vam je najveći neuspeh u životu?

Ne pamtim neuspehe. Pretvorio sam ih u lekcije. Najvrednija lekcija u životu mi je ona u kojoj sam shvatio da uzrok i pokretač svakog uspeha ili svake lekcije leži isključivo u meni.

· Vi ste jedan od vatrenih navijača „Crvene Zvezde. Da li ste vatreni Delija ili umereni „zapadnjak“?

Ljubav prema Crvenoj Zvezdi nosim iz porodice. U ranom detinjstvu sam sa ocem gledao mnogo utakmica ispred malih ekrana i bivao vaspitan da bodrim svoj tim i poštujem protivnika. To je jedna od stvari koja je obeležila moje detinjstvo, odnos prema timu, sportu, protivnicima itd. koje nosim kroz ceo život. Sport i porodično vaspitanje su zapravo odredili i temelje moje poslovne kulture.

Crvenu Zvezdu gledam vam konteksta bilo kog vremena. Kada upoznate njenu istoriju, i vidite kvalitet ljudi koji su utkali svoju ljubav i znanje u nju, shvatite da je biti zvezdaš stil života, odnos prema životu i vaspitanju. Unutar vaših kategorija, za sebe bih mogao reći da sam umereni „zapadnjak”.

· Vaše radno mesto nosi sa sobom odgovornost, a samim tim i stres. U trenucima kada Vas stres nadvlada, postoji li neki motivacioni citat koji Vas pokreće?

Postoji nekoliko motivacionih citata koji me pokreću. Jedan od onih koji me pokreću je Aristotelov koji glasi – „Mi smo ono što neprestano činimo. Izvrsnost stoga nije akt ili delo već navika“.

· Pošto živite u Novom Sadu, koje mesto Vam je omiljeno za odmor sa porodicom? Gde dobijate najbolje poslovne ideje?

Omiljeno mesto za odmor mi je moje rodno mesto – Apatin. Iako fizički samo povremeno dolazim, duhovno će to zauvek biti moj dom. Dan u Apatinu jednostavno traje duže. Svaki momenat proveden sa porodicom i prijateljima me iznova dodatno obogati.

Sa druge strane, najbolje poslovne ideje dobijam na većim nadmorskim visinama. Stoga bi Fruška gora ili Zlatibor bili moj izbor.

· Kao mali svi smo verovali u bajke i zlatne ribice. Ako bi mogli da pozajmite jednu zlatnu ribicu da vam ispuni neostvarenu želju, koja bi to bila želja?

Ovde ću morati malo da vas razočaram… Nikada nisam, ili makar ne mogu da dokučim tako daleko, razmišljao da postoji neko ili nešto ko može moje želje da ispuni. Uvek sam verovao da ispunjenje želja dolazi snažnom voljom koja potiče iz srca i napornim radom koji je pokrenut iz našeg uma. Ne postoji želja koju za sada nisam ostvario, a one koje su trenutno u procesu pokrenute mojim srcem i umom, samo čekaju trenutak u budućnosti kada ću doći do njih.

BRANISLAV ZOBENICA

CEO I PROJECT MANAGER

M&I SYSTEMS, CO. GROUP

 

Klijenti o nama

okov-klijenti

Cilj naše kompanije bio je da pronađemo informacioni sistem koji će optimizovati poslovne procese, unaprijediti efikasnost i omogućiti nam konkurentsku prednost. Postojeća programska rješenja nijesu …

Više →